هپاتيت در اثر عامل عفوني انگلي؛ فاسيوليازيس


هپاتيت يكي از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بيماري‌ هاي شايع در جهان است كه متاسفانه شاهد گسترش روز افزون آن هستيم. در اين میان وظیفه ی كادر بهداشتی از حيطه ی درمان فراتر ميرود و اطلاع رساني درباره ي اين بيماري خطرناك كبدي و آموزش روش هاي پیشگيري ا‌‌ز آن در اولويت مسئوليت ها قرار مي گيرد. هپاتيت به معناي لغوي التهاب پارانشيم كبد در نتيجه ی علل و عوامل عديده اي  ايجاى مي شود. از جمله ي اين عوامل اثرات  مصرف برخي دارو ها و عوامل عفوني می باشد؛ عوامل عفوني خود به سه دسته تقسيم مي شوند : ١- ويروس ها/ ٢- باكتري ها و ٣- عوامل انگلي؛ در اين بين عوامل انگلي كمتر مورد توجه قرار مي گيرند و افراى زیادي با بي توجهي به بهداشت فردي و اجتماعي با آلودگی به اين انگل ها به عوارض هپاتيت دچار مي شوند. فاسيوليازیس به عنوان يكي از بيماري هاي مرتبط با هپاتيت نشانگر اهميت رعايت بهداشت در پیشگیري از هپاتيت مي باشد.

بيماري فاسيوليازيس كه توسط گونه هاي فاسيولا (فاسيولا هپاتيكا و فاسيولا ژیگانتیکا) ايجاد  مي شود، یکی از مهم ترين بيماري هاي زئونوز محسوب شده  و در هر  ٥ قاره ی دنیا پراکنده است.*
در طي ساليان گذشته در ايران در بين دام ها شايع بوده و در موارد انساني به صورت تگ گیر از نقاط مختلف كشور گزارش شده است ؛ ولي در سال هاي اخير موارد انساني بيماري به طور قابل ملاحظه اي افزایش يافته است.*

مروري بر چرخه ي زندگی و بيماري زايي انگل:
ميزبان اصلي انگل علف خواراني همچون گاو و گوسفند بوده و ميزبان واسط آن حلزون ليمنه آ ترونكولاتا (در موارد فاسيولا هپاتيكا) و ليمنه آ ژدروزيانا (در موارد فاسيولا ژیگانتیکا) مي باشد و انسان ممكن است به شكل تصادفي در چرخه  زندگی انگل قرار گیرد. محل استقرار انگل در بدن انسان معمولاً مجاری صفراوی می باشد.
تخم انگل به همراه مدفوع انسان يا دام آلوده دفع شده و با ورود به آب خود را به حلزون واسط انگل مي رساند، با ادامه چرخه در بدن حلزون، انگل به شكل سركر از بدن حلزون خارج شده  و روي گیاهاني همچون: شاهي آبی، ترتيزك ، چوچاق، خاليواش و ... قرار مي گیرد و در همانجا چرخه رشد انگل ادامه ميابد و نهايتاً بواسطه خوردن اين گياهان و سبزيجات محلي به صورت نشسته و ضد عفوني نشده انگل وارد بدن انسان  و دام مي شود.
با دقت در چرخه ي انگل مشخص مي شود اقداماتي همچون رعايت بهداشت در مصرف آب و مواد غذايي اهميت بسيار فراوان دارد.
هرچند امروزه مردم كمتري به بيماري هاي انگلي مبتلا مي شوند اما با توجه به اينكه متاسفانه اخيراً مواردی از  ابتلا به اين انگل در شهر اروميه نيز گزارش مي شود، اميد است با آگاه سازی عموم مردم از اين بيماري و روش های پیشگیری از آن، موارد ابتلا به فاسيوليازيس و هپاتيت به تبع آن تا حدودي كاهش يابد و در اين امر نقش شاغلين بهداشت و درمان نباید نادیده گرفته شود.

*شناسايي مولكولي گونه هاي فاسيولا در استان آذربایجان غربی؛ حضرتی تپه، خسرو؛ صابر قلی زاده و حسین گلوانی_مجله ی پزشکی ارومیهتمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب